Các Bác Sĩ - Care1 (TP. HCM)
 
 
 
 • BS. Cynthia May D. Malong
   
  Chuyên khoa: Nội Khoa
  Quốc tịch: Philippines
  Ngôn ngữ: Anh, Philippine
  Giới tính: Nữ
   
 • BS. Hồ Viết Lệ Diễm
   
  Chuyên khoa: Nội Khoa
  Quốc tịch: Việt Nam
  Ngôn ngữ: Anh, Việt
  Giới tính: Nữ
   
 • BS. Milyn Avena-Legaspi
   
  Chuyên khoa: Nội Khoa
  Quốc tịch: Philippines
  Ngôn ngữ: Anh, Philippine
  Giới tính: Nữ
   
 • BS. Phạm Văn Thời
   
  Chuyên khoa: Siêu Âm
  Quốc tịch: Việt Nam
  Ngôn ngữ: Anh, Việt
  Giới tính: Nam
   
 • Bs. Rafi Kot
   
  Chuyên khoa: Tổng Giám Đốc kiêm Nhà Sáng Lập, Nội Khoa
  Quốc tịch: Israel
  Ngôn ngữ: Anh, Đức, Do Thái, Ba Lan, Nga, Việt
  Giới tính: Nam
   
 • BS. Serge Gradstein
   
  Chuyên khoa: Nhi Khoa, Bệnh Truyền Nhiễm, Bệnh Lây Nhiễm Qua Đường Tình Dục
  Quốc tịch: Pháp, Israel
  Ngôn ngữ: Anh, Pháp, Do Thái
  Giới tính: Nam
   
 • BS. Trần Thị Kim Nguyệt
   
  Chuyên khoa: Phụ Khoa
  Quốc tịch: Việt Nam
  Ngôn ngữ: Anh, Việt
  Giới tính: Nữ
   
 • X
 
 
 
Khác:
 
Share this page with friends
Receiver's Name (*):
Receiver's E-Mail(*):
Your Name (*):
Your E-Mail(*):
Message(*):
Gửi
      
Hủy

- family medical - phong kham gia dinh

- family medical - phong kham gia dinh