Bs. Cynthia Dacanay
Chuyên khoa:
Nhi Khoa
Quốc tịch:
Philippines
Ngôn ngữ:
Philippines, Anh
2001Thành viên Hiệp hội Y khoa Philippines
2005Bác sĩ nhi khoa
2009Nhà ngoại gia0 - Hội Nhi khoa Philippine