Bs. Mattias Larsson
Chuyên khoa:
Nhi Khoa
Quốc tịch:
Sweeden
Ngôn ngữ:
Tây Ban Nha, Anh, Swedish, Việt, Đức
1995Đại học Uppsala, Bằng cử nhân Khoa Khoa học Xã hội, Tâm Lý học.
2003Bằng Y khoa, Đại học Uppsala.
2003Tiến sĩ Y khoa, Viện Karolinska, Sức khỏe quốc tế.