Đúng Xét Nghiệm, Đúng Thời Điểm. Xét nghiệm Định lượng Kháng thể COVID-19, Nhắm Mục tiêu Protein-S.

Không biết là thuốc chủng ngừa có hiệu quả không?

Tôi có đủ kháng thể để được an toàn không?

Tôi đã bị nhiễm vi-rút mà không biết và tôi có miễn dịch không?

Sau khi mắc Covid -19 tôi có kháng thể không?

ĐÚNG XÉT NGHIỆM, ĐÚNG THỜI ĐIỂM
Xét nghiệm Định lượng Kháng thể COVID-19, Nhắm Mục tiêu Protein-S

Gọi ngay Family medical practice ĐỂ ĐĂNG KÝ - Kết quả có trong ngày (028) 3827 3480

WhatsApp hay Zalo (Tin nhắn) 0909 228 936 / 0903 393 286


Bạn được chúng tôi cung cấp Tờ Thông tin này vì mẫu thữ của bạn sẽ được chúng tôi xét nghiệm xem có kháng thể với vi-rút gây bệnh Coronavirus COVID-19 hay không, sử dụng Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S.

Tờ Thông tin này có chứa những thông tin để giúp bạn hiểu được những lợi ích của việc sử dụng xét nghiệm này để đánh giá phản ứng miễn dịch đáp ứng của bạn với SARS-CoV-2, vi-rút gây ra COVID-19

Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S là gì?

Đây là một xét nghiệm về kháng thể. Xét nghiệm này sẽ giúp đánh giá là bạn có kháng thể với vi-rút gây bệnh COVID-19 hay không. Xét nghiệm kháng thể có thể không có khả năng cho biết bạn có đang bị nhiễm hay không, bởi vì sau khi nhiễm vi-rút, phải mất 1 -3 tuần mới tạo ra kháng thể.

Kết quả xét nghiệm này không được giải thích hoặc có nghĩa là một lượng kháng thể với SARS-CoV-2 nào đó sẽ bảo vệ bạn không bị lây nhiễm nữa. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy rằng nếu bị tái lây nhiễm nó sẽ giúp bạn không bị trở nặng hay thời gian bị nhiễm COVID-19 của bạn trong tương lai sẽ ngắn hơn, và nhiều khả năng là nó sẽ giúp bạn không phải nhập viện.

Cho đến nay vẫn chưa biết rằng sau khi bị lây nhiễm thì kháng thể với SARS-CoV-2 sẽ còn tồn tại trong cơ thể được bao lâu.

Nếu tôi có kết quả xét nghiệm âm tính thì điều đó có ý nghĩa gì?

Kết quả xét nghiệm âm tính có nghĩa là kháng thể với vi-rút gây COVI D-19 đã không được tìm thấy trong mẫu xét nghiệm của bạn. Ngoài ra, xét nghiệm âm tính cũng có thể xảy ra nếu bạn xét nghiệm vào giai đoạn đầu sau khi bạn bị nhiễm bệnh nên cơ thể bạn chưa có đủ thời gian để tạo ra kháng thể với vi-rút gây bệnh. Điều đó có nghĩa là bạn có thể mắc COVID-19 dù có xét nghiệm âm tính. Trong trường hợp này, người chăm sóc sức khỏe của bạn sẽ xem xét kết quả xét nghiệm cùng với tất cả các khía cạnh khác của bệnh sử của bạn (như triệu chúng, khả năng phơi nhiễm, và địa điểm địa lý của những nơi bạn vừa đi qua).

Nếu tôi có kết quả xét nghiệm dương tính thì điều đó có ý nghĩa gì?

Nếu bạn có kết quả dương tính, nhiều khả năng là hiện nay hay trước đây bạn đã bị nhiễm COVID-19 và cơ thể bạn đã tạo ra kháng thể với vir-rút. Kết quả xét nghiệm dương tính cũng có thể xảy ra sau khi tiêm ngừa COVID-19. Là một thành viên của miễn dịch cộng đồng cũng có thể cho một kết quả dương tính.

0,8 IU/L là vạch giới hạn được thiết lập cho thấy sự hiện diện của kháng thể là âm tính hay dương tính. Dưới đây là biểu đồ thể hiện các mức miễn dịch dự kiến đối với vắc-xin AZ và Pfizer theo độ tuổi và thời gian sau khi tiêm một vắc-xin, hai vắc-xin, và một vắc-xin sau khi nhiễm COVID-19 dương tính.

(Dữ liệu 2021 Nature Microbiology Jie Wei và cộng sự ISRCTN21086382)