Dịch Vụ Tư vấn Khám Chữa Bệnh Trực Tuyến

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn trực tuyến cho những người mong muốn tham khảo ý kiến ​​bác sĩ từ nhà riêng. Vui lòng nhấp vào đây và làm theo hướng dẫn để đặt dịch vụ.

Vui lòng liên hệ: +84 28 3744 2000 hoặc email: d2.reception@vietnammedicalpractice.com để biết thêm thông tin.