Hội Thảo Về Covid-19 tại công ty Biển Đông

Vào ngày 28 tháng 2 năm 2020, Bác sĩ Hưng từ Phòng Khám Care1 đã trình bày những hiểu biết, và chia sẽ thông tin về sự bùng phát và dịch bệnh của COVID-19 đến các nhân viên của công ty dầu khí Biển Đông POC tại TP HCM. BS Hưng đã cung cấp thông tin về vi rút, tình trạng và số liệu thống kê hiện tại của nó, cũng như trả lời nhiều câu hỏi lo lắng của hơn 20 người tham dự.

Với mục tiêu hỗ trợ cộng đồng để cập nhật những thông tin chính xác về dịch bệnh, và biện pháp phòng ngừa bệnh bao gồm tầm quan trọng của việc thực hành vệ sinh hàng ngày, FMP hi vọng sẽ giúp ngăn chặn nỗi sợ hãi không cần thiết trong cộng đồng và giảm thiểu sự lan truyền thông tin không chính xác.