Bệnh Truyền Nhiễm

Bệnh truyền nhiễm gây bởi các sinh vật bên ngoài cơ thể, một số có thể truyền từ người sang người, một số khác thì truyền từ động vật sang người.

Bác sĩ bệnh truyền nhiễm sẽ phải điều trị mỗi ca bệnh theo một phát đồ riêng biệt. Chằng hạn như, trường hợp thuốc kháng sinh thông thường không có tác dụng, bác sĩ sẽ đánh giá tính kháng khuẩn của thuốc và đưa chế độ điều trị phù hợp hơn.

Với bất kỳ bệnh nhiễm trùng nào, bác sĩ bệnh truyền nhiễm sẽ chọn công cụ chẩn đoán, phân tích kết quả xét nghiệm và quyết định sử dụng thuốc phù hợp.

Các bác sĩ chuyên khoa bệnh truyền nhiễm tại phòng khám Family Medical Practice tập trung điều trị, khắc phục để chống lại bệnh tật.