[Danang] Buổi nói chuyện đề tài "Những thay đổi trong tôi"
Ngày 12/6 vừa qua, Phòng khám Gia Đình Đà Nẵng phối hợp với Trường Quốc Tế Singapore tại Đà Nẵng tổ chức các buổi nói chuyện với chủ đề “thay đổi trong bạn” cho các học sinh quốc tế từ Year 1 đến Year 6. Thông qua buổi nói chuyện, bác sĩ Nhi Khoa Elvie Joy Atanque-Basa giới thiệu cho các em biết về những thay đổi đối với cơ thể con người. Đặc biệt, nói cho các em biết cách bảo vệ các bộ phận riêng tư trên cơ thể mình để không ai được phép chạm vào và nên kể cho ai nghe trong trường hợp có người đụng chạm vào các bộ phận đó.
Family Medical Practice Viet Nam Family Medical Practice Viet Nam
Khác: