Thông báo nghỉ lễ Giáng Sinh và Năm Mới

 

Family Medical Practice Viet Nam

Kính gửi quý bệnh nhân,
Phòng Khám Family Medical Practice xin được thông báo lịch làm việc trong các ngày sau

TP. Hồ Chí Minh
Ngày Địa điểm Giờ làm việc
24, 25, 26 / 12 / 2016
(Giáng Sinh)
Diamond Plaza / Cấp Cứu 24/7
Phòng khám quận 2 Đóng cửa
1,2 / 1 / 2017
(Tết Dương Lịch)
Diamond Plaza / Cấp cứu 24/7
Phòng khám quận 2 Đóng cửa
EMR 9999 và Dịch vụ Cấp cứu vẫn hoạt động 24/24.  
Vui lòng liên hệ quầy Lễ tân để biết thêm thông tin: (08) 3822 7848.
Hà Nội
Ngày Dịch vụ
Giờ làm việc
25, 26 / 12 / 2016
(Giáng Sinh)
Cấp cứu 24/7
1, 2 / 1 / 2017
(Tết Dương Lịch)
25 / 12 / 2016
(Giáng Sinh)
Nhi Khoa 9:00am-14:00pm
26 / 12 / 2016
(Giáng Sinh)
8:30am-17:30pm
1 / 1 / 2017
(Tết Dương Lịch)
9:00am-14:00pm
2 / 1 / 2017
(Tết Dương Lịch)
8:30am-17:30pm
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Lễ Tân: (04) 3843 0748
Đà Nẵng
Ngày Dịch vụ
Giờ làm việc
24 & 26 / 12 / 2016
(Giáng Sinh)
Tất cả dịch vụ 8:00am-12:00pm
Cấp cứu 24/7
1 / 1 / 2017
(Tết Dương Lịch)
Cấp cứu 24/7
1 / 1 / 2017
(Tết Dương Lịch)
Tất cả dịch vụ 8:00am-12:00pm
1 / 1 / 2017
(Tết Dương Lịch)
Cấp cứu 24/7
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Lễ Tân: (0511) 3582 699 hoặc hotline 24/7: 0913 917 303

 

Khác: