Thông báo nghỉ lễ - tháng 4 năm 2016
Thông báo nghỉ lễ - tháng 4 năm 2016
 
Kính gởi Quý Bệnh nhân,

Phòng khám Family Medical Practice hoạt động giới hạn một số dịch vụ trong các ngày lễ sau:
 
  Phòng khám tại Diamond Plaza Phòng Khám tại Quận 2
16 - 18 / 4 Chỉ nhận cấp cứu Đóng cửa
30 / 4 - 3 / 5 Chỉ nhận cấp cứu Đóng cửa
 
Dịch vụ cấp cứu vẫn hoạt động 24/7 tại phòng khám Diamond Plaza.
 
Để biết thêm thông tin hoặc cần hỗ trợ cấp cứu, vui lòng liên hệ Lễ Tân: (08) 3822 7848.
 
Khác: