Phòng Khám Gia Đình Quận 1 thông báo thay đổi giờ làm việc

Kính gửi Quý Bệnh Nhân,

Phòng Khám Gia Đình Q1 sẽ hoạt động từ 8 giờ đến 18 giờ (Thứ Hai – Chủ Nhật) từ ngày 03/10/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Phòng Khám Gia Đình Quận 2 vẫn hoạt động 24/7.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn Quý Bệnh Nhân thông cảm cho chúng tôi nếu có bất kỳ bất tiện nào xảy ra.

Cấp cứu và xe cứu thương 24/7, gọi9999