Phòng Y Tế Cơ Quan

Nhằm đáp ứng nhu cầu và nâng cao tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe cho các công ty/doanh nghiệp, Family Medical Practice cung cấp dịch vụ tư vấn thiết lập phòng y tế cơ quan, đưa ra giải pháp tối ưu cho nhu cầu y tế của người lao động tại công ty, nhà máy.

Dịch vụ bao gồm thiết kế, tư vấn thiết lập và vận hành phòng y tế cơ quan với trang thiết bị, vật tư y tế và dược phẩm, và đội ngũ nhân viên y tế. Bên cạnh những dịch vụ chi tiết dưới đây, chúng tôi còn kết nối với cơ sở y tế lân cận, huấn luyện sơ cứu cho nhân viên và thực hiện chuyển viện cấp cứu theo yêu cầu.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Phòng Tiếp Thị của Family Medical Practice tại TP. Hồ Chí Minh.