Làm thế nào để tôi có thêm thông tin về gói khám bệnh từ xa “FMP At Home”?

Nhóm Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin về chương trình “FMP At Home”. Gọi số 028 3744 2000 hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ information@vietnammedicalpractice.com.

Làm sao tôi đặt lịch hẹn?

Hãy gọi cho nhóm Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi theo số 028 3744 2000.

Làm sao tôi thanh toán cho buổi khám “FMP At Home”?

Chúng tôi chấp nhận thẻ tín dụng và chuyển khoản qua ngân hàng.

  • Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng:
  • Thanh toán có thể được thực hiện bằng USD hoặc Đồng Việt Nam
  • Ngân hàng: HSBC
  • Tên tài khoản: Công ty TNHH Phòng khám Gia đình Thành phố Hồ Chí Minh
  • Địa chỉ ngân hàng: Ngân hàng HSBC, 235 Đồng Khởi, Việt Nam - Tel 8428 38292288
  • Tài khoản USD # 001-051200-001
  • Tài khoản VND # 001-051200-101
  • Mã Swiftcode: HSBCVNVX

Vui lòng viết trong chuyển khoản ngân hàng “Họ và tên bệnh nhân” và “DÀNH CHO TƯ VẤN KHÁM BỆNH TỪ XA ”

Bạn cũng có thể trả trước cho một một lượt hoặc một gói FMP tại nhà nếu bạn trực tiếp đến Family Medical Practice. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi yêu cầu thanh toán trước cho tất cả các cuộc tư vấn khám từ xa, bao gồm bất kỳ lượt theo dõi bổ sung nào.

Nếu cần hủy bỏ hoặc đặt lại lịch hẹn của mình thì tôi cần làm gì?

Nếu bạn cần hủy cuộc hẹn đã lên lịch hoặc đặt lại lịch hẹn của mình vào một ngày khác, chúng tôi đề nghị bạn thông báo cho nhóm Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi ít nhất hai ngày trước cuộc hẹn của bạn để chúng tôi có thể chuyển thời gian bác sĩ đã sắp xêp cho bạn sang một bệnh nhân khác.